• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Projectoproep Vlaamse overheid

Voorbeeldscholen en expertisecentra voor begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen

Voor het eerst wordt in Vlaanderen geld vrijgemaakt om een breed beleid te creëren voor cognitief begaafde leerlingen op school. Zowel in het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 als in de Beleidsnota Onderwijs 2019-2024 werd reeds expliciet aandacht besteed aan zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk hoogbegaafden. Het beter afstemmen van onderwijs en begeleiding op de behoeften van deze groep leerlingen is hierbij een belangrijk doel. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft daarom voor dit en volgend schooljaar telkens een half miljoen euro uitgetrokken om good practices van een aantal voorbeeldscholen uit het lager en secundair onderwijs eerst in kaart te brengen en daarna via een olievlekprincipe te verspreiden onder andere scholen.

Vandaag zijn er vooral initiatieven van individuele scholen of zelfs leerkrachten wat betreft begeleiding van begaafde leerlingen. Het doel van deze projectaanvraag is om kennis en praktijkervaring op een meer systematische manier in kaart te brengen en te delen met nieuwe scholen. De voorbeeldscholen die geselecteerd worden, zullen zich engageren om samen te werken en een herkenbaar netwerk te vormen van goedepraktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen zijn voor andere scholen, om dan in het tweede projectjaar nieuwe scholen die een beleid en praktijk voor cognitief sterk functionerende leerlingen willen uitbouwen te ondersteunen en te coachen.  De voorbeeldscholen zullen hierin worden ondersteund door een wetenschappelijk expertisecentrum zodat de scholen de wetenschappelijke basis (‘evidence-base’) van hun praktijken en beleid ten aanzien van cognitief sterk functionerende leerlingen kunnen versterken.

Wil je er graag meer over weten ? Klik dan door naar de projectoproep.

 

17
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

TALENT-studiedag

Datum: 26 mei 2021
Tijd: 09:00 tot 16:00
Type: Congres

Hoogbegaafdheid en emotionele intelligentie: een complex verhaal

Hebben hoogbegaafde kinderen een hogere emotionele intelligentie dan gemiddeld begaafde kinderen? In een recent artikel brengen onderzoekers de resultaten van 21 studies bij elkaar om te bekijken hoe het nu precies zit...

Autonomie, verbondenheid en competentie bij hoogbegaafde leerlingen

Als leerkrachten er beter in slagen om leerlingen in hun psychologische basisbehoeften te ondersteunen, dan zijn deze meer gemotiveerd voor school. Vraag is of er op dit vlak verschillen bestaan tussen hoogbegaafde en niet-hoogbegaafde leerlingen.

KennisbankThema'sExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT