• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Zicht krijgen op begaafdheid

Elk kind verdient onderwijs, opvoeding en zorg die beantwoorden aan zijn of haar noden. En die noden zijn voor elk kind anders. Dat geldt zeker voor cognitief begaafde kinderen. Bij uitstek dagen zij hun omgeving uit om een gepast onderwijs- en opvoedingsaanbod te voorzien. Komt dit er niet of onvoldoende, dan kan dit aanleiding zijn voor heel wat moeilijkheden. Daarom is het nodig om cognitief begaafde kinderen zo snel mogelijk in beeld te krijgen.

Leraren hebben heel wat expertise op vlak van het identificeren van onderwijsnoden bij leerlingen. Het hoort immers tot de kern van wat ze elke dag doen. Bij heel wat cognitief begaafde kinderen valt hun begaafdheid op school al snel op en wordt meteen duidelijk dat zij ‘iets anders’ nodig hebben. Een ander deel van de begaafde kinderen slaagt er echter in om hun begaafdheid voor velen verborgen te houden, waardoor het heel wat moeilijker is om te weten te komen wat ze echt nodig hebben om te leren. Soms gaan hun gedragsproblemen met alle aandacht lopen. Soms passen ze zich aan in de klas om niet anders te zijn dan de anderen.

Onder ‘Signaleren en diagnostiek’ bundelt het TALENT-platform bijdragen rond dit thema. Zo schreven we een inleidend artikel dat ingaat op het waarom en hoe van het signaleren van cognitief begaafde kinderen op school. Het artikel bevat bovendien links naar de bespreking van enkele signaleringsprotocollen die in Vlaanderen en Nederland in omloop zijn.

 

0
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

Cognitief begaafd en naar het secundair onderwijs

Op 2 september trokken leerlingen in heel Vlaanderen terug naar school voor het begin van een nieuw schooljaar. Sommige van deze leerlingen maakten de overstap naar het secundair onderwijs, een grote stap die zowel schoolse als sociale uitdagingen met zic

IQ-test voor alle leerlingen?

Het voorstel om een IQ-test af te nemen van alle leerlingen zet vaak een verhitte discussie in gang. In zulke discussies gaat de nuance soms verloren en wordt de waarheid zelfs geweld aangedaan.

Betrokkenheid en motivatie van cognitief sterke leerlingen: eerste resultaten van de TALENT-studie

In dit artikel vatten we de eerste bevindingen samen van een grootschalig onderzoek dat we momenteel uitvoeren bij 3.400 leerlingen in 27 Vlaamse scholen (eerste graad secundair onderwijs).

Nieuw in het platform

Claro kleuterplusgroep

Datum: 11 december 2019
Locatie: Claro
Type: Evenement

TALENT in Lesson Study: voorstelling lesplan lager onderwijs team 2 Lesson Study 2 in powtoon

In het kader van het Project TALENT werkten in schooljaar 2018-2019 drie lerarenteams uit het lager onderwijs en drie lerarenteams uit het secundair onderwijs aan drie Lesson Studies. Doel: het...

TALENT in Lesson Study: voorstelling lesplan lager onderwijs team 1 Lesson Study 2 in presentatie

In het kader van het Project TALENT werkten in schooljaar 2018-2019 drie lerarenteams uit het lager onderwijs en drie lerarenteams uit het secundair onderwijs aan drie Lesson Studies. Doel: het...
KennisbankThema'sExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT