• Inspireren
  • Ondersteunen
  • Uitdagen

Platform cognitieve begaafdheid

Meld je aan

Zicht krijgen op begaafdheid

Elk kind verdient onderwijs, opvoeding en zorg die beantwoorden aan zijn of haar noden. En die noden zijn voor elk kind anders. Dat geldt zeker voor cognitief begaafde kinderen. Bij uitstek dagen zij hun omgeving uit om een gepast onderwijs- en opvoedingsaanbod te voorzien. Komt dit er niet of onvoldoende, dan kan dit aanleiding zijn voor heel wat moeilijkheden. Daarom is het nodig om cognitief begaafde kinderen zo snel mogelijk in beeld te krijgen.

Leraren hebben heel wat expertise op vlak van het identificeren van onderwijsnoden bij leerlingen. Het hoort immers tot de kern van wat ze elke dag doen. Bij heel wat cognitief begaafde kinderen valt hun begaafdheid op school al snel op en wordt meteen duidelijk dat zij ‘iets anders’ nodig hebben. Een ander deel van de begaafde kinderen slaagt er echter in om hun begaafdheid voor velen verborgen te houden, waardoor het heel wat moeilijker is om te weten te komen wat ze echt nodig hebben om te leren. Soms gaan hun gedragsproblemen met alle aandacht lopen. Soms passen ze zich aan in de klas om niet anders te zijn dan de anderen.

Onder ‘Signaleren en diagnostiek’ bundelt het TALENT-platform bijdragen rond dit thema. Zo schreven we een inleidend artikel dat ingaat op het waarom en hoe van het signaleren van cognitief begaafde kinderen op school. Het artikel bevat bovendien links naar de bespreking van enkele signaleringsprotocollen die in Vlaanderen en Nederland in omloop zijn.

 

3
Nieuwe bijdragen afgelopen 7 dagen

Recent toegevoegd door de redactie:

TALENT-nieuwsbrief - editie 6

In editie 6 van onze TALENT-nieuwsbrief: een artikel rond de overgang naar het secundair onderwijs, een oproep rond een lerend netwerk en een algemeen artikel rond signaleren van cognitief begaafde kinderen. Leest u mee?

Samenvatting onderzoek uitzonderlijk hoogbegaafd

In dit document vind je slides van een lezing gegeven aan professionelen die met uitzonderlijk hoogbegaafden werken.

De Taxonomie van Bloom en hogere orde denkvaardigheden

Cognitief begaafde leerlingen hebben minder nood aan oefentijd om relatief eenvoudige dingen te leren, maar meer aan taken waarbij ze hun hogere orde denkvaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Maar wat zijn dat dan juist, hogere orde denkvaardigheden?

Nieuw in het platform

Geplaatst door project TALENT

TALENT-nieuwsbrief - editie 6

In editie 6 van onze TALENT-nieuwsbrief: een artikel rond de overgang naar het secundair onderwijs, een oproep rond een lerend netwerk en een algemeen artikel rond signaleren van cognitief begaafde kinderen. Leest u mee?
Geplaatst door project TALENT

Samenvatting onderzoek uitzonderlijk hoogbegaafd

In dit document vind je slides van een lezing gegeven aan professionelen die met uitzonderlijk hoogbegaafden werken.
Geplaatst door project TALENT

Perfectionisme is geen kerneigenschap van begaafdheid

Begaafde leerlingen worden vaak geportretteerd als perfectionisten. Maar bestaat er wel een inherent verband tussen cognitieve begaafdheid en perfectionisme? We duiken in de resultaten van een recente overzichtsstudie...
KennisbankThema'sExterne blogsProfessionelenScholen & organisatiesWerkgroepenOver TALENT