Dagen Vlaamse scholen de cognitief sterkste leerlingen wel genoeg uit? Vervelen begaafde leerlingen zich niet in de klas? En hoe stimulerend vinden ze hun schoolwerk? Dit zijn enkele belangrijke vragen waarop het project TALENT een antwoord wil bieden. In dit artikel vatten we de eerste bevindingen samen van een grootschalig onderzoek dat we momenteel uitvoeren bij 3.400 leerlingen in 27 Vlaamse scholen (eerste graad secundair onderwijs). 


De eerste resultaten geven aan dat cognitief begaafde leerlingen (d.w.z. leerlingen met een IQ hoger dan 120, waarmee ze behoren tot de 10% sterkste leerlingen qua cognitieve vaardigheden) zich over het algemeen sterk inzetten voor school en zich goed voelen in de klas. Toch zijn er ook aanwijzingen dat het onderwijs niet altijd voldoende is afgestemd op hun behoeften. In het bijzonder de hoogbegaafde leerlingen (d.w.z. leerlingen met een IQ hoger dan 130) beoordelen de lessen als minder uitdagend. Hieraan gerelateerd zijn deze leerlingen minder autonoom gemotiveerd om voor school te werken en gaan ze minder op in hun schoolwerk. In de komende maanden zal verder onderzocht worden welke kenmerken van klas, school en leerkracht ervoor kunnen zorgen dat ook de meest begaafde leerlingen in Vlaanderen voldoende aan hun trekken komen op school.

Betrokkenheid en motivatie van cognitief sterke leerlingen: eerste resultaten van de TALENT-studie

door: Jeroen Lavrijsen & Karine Verschueren

Contact

Algemeen

KU Leuven - Onderzoekseenheid: Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context

Adres: Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102, bus 3717, 

3000 Leuven

(lokaal 01.93)

Email: talent@kuleuven.be

Projectleider

Prof. Karine Verschueren

Email: karine.verschueren@kuleuven.be

Tel: (+32) 16 32 61 06

 

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Jeroen Lavrijsen

Email: jeroen.lavrijsen@kuleuven.be

Tel: (+32) 16 32 04 53  

Praktijk en implementatie

Sabine Sypré

Email: talent@kuleuven.be


Dr. Pieter Verachtert

Email: pieter.verachtert@kuleuven.be

Tel: (+32) 16 37 94 06

 

Expertisecel Begaafdheid

www.praxisp.be/begaafdheid

Project TALENT is een interuniversitair project onder leiding van KU Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, uitgewerkt in samenwerking met de onderwijskoepels, Prodia vzw, drie lerarenopleidingen (UCLL, Artevelde Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool) en de oudervereniging Bekina.

2017 © TALENT